Prednáška - Future of IT - IBM - Mike Starkey - CTO & Vice President CEE

Vytlačiť

  Centrum aplikovanej kybernetiky (CAK) FEI TUKE, IEEE Student Branch TUKE a IBM Slovakia

zorganizovali pre študentov a zamestnancov prednášku na tému

"Future of IT - Horizon Watch - Global Technology Outlook".

Kľúčovým prednášajúcim bol

Mike Starkey - CTO & Vice President IBM CEE (Central and Eastern Europe)

Distinguished Engineer, Technical Leadership, Member of the IBM Academy of Technology Leadership Team, Master Inventor.

Prednáška bola pohľadom do budúcnosti IT a určite inšpirovala do ďalšieho štúdia, vyučovania, výskumu a inovácii.

Video z prednášky nájdete tu.

 

PANO 20150930 142351-1920

PANO 20150930 142559-1920

PANO 20150930 143119-1920

PANO 20150930 143225-1920

 

Mike Starkey

Monday the 27th. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.