Exkurzia študentov zo Strednej školy elektrotechnickej v Košiciach

Vytlačiť

 

Do nášho laboratória zavítali študenti zo Strednej priemyselnej školy elektorotechnickej v Košiciach. Veríme, že ich naša prezentácia zaujala a medzi nimi sa nachádzali aj budúci študenti našej katedry.

 

PANO 20151110 100212

Študentom sme odprezentovali laboratórium L536, v ktorom sa nachádzajú

PLC, riadiace siete, ale aj mobilné roboty Kephera, ktoré ich zaujali najviac.

 

IMG 20151110 100243

 Doktor Peter Papcun prezentuje tieto mobilné roboty, ktoré sa vyhýbali rôznym prekážkam.

Saturday the 13th. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.