Ing. Peter Papcun PhD.

Vytlačiť
Kategória: Položky menu
Dátum uverejnenia Autor: ADMIN
 peter papcun

Ing. Peter Papcun, PhD.

     144

Centrum aplikovanej kybernetiky

Katedra kybernetiky a umelej inteligencie

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Technická  univerzita v Košiciach

 

Adresa: Letná 9, 042 00 Košice

Kancelária: L535B

+421 55 602 2508

 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 


Od januára 2018 som vedúcim Centrá aplikovanej kybernetiky na na Katedre kybernetiky a umelej inteligencieFakulty elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach. Na tejto katedre som aj odborným asistentom študijného odboru Kybernetika od júna 2015, okrem výskumnej činnosti vediem záverečné práce a vyučujem študentov študijných programov Inteligentné systémy a Hospodárska informatika vo výskumnej skupine Inteligentných kybernetických systémov.

 

Výskumné zameranie:

 • Industry 4.0:
  • Kyber-fyzikálne systémy (CPS)
  • Industrial Internet of Things (IIoT)
  • Operator 4.0 (vizualizačné systémy, virtuálna realita, rozšírená realita, ...)
  • Robotika

 

Oblasti záujmu:

 • Programovanie a algoritmizácia (C, C++, C#, Matlab, ...)
 • Programovanie ovládačov a firmvérov (C, C++, C#, Arduino, Assembler, ...)
 • Programovanie robotov (C, MELFA V, ...)
 • Návrh, realizácia a programovanie technologických prvkov a výrobných liniek (C, C++, RS Logix 5000, ...)
 • Vizualizácia (C#, ASP.NET, FT View, InTouch, ...)

 

Výučba:

 • Cvičenie predmetov v minulosti:
  • Periférne zariadenia a styk s prostredím
  • Počítačové systémy v riadení
  • Distribuované systémy riadenia
  • Manažérske informačné systémy
  • Riadenie technologických procesov
 • Vedenie cvičení a prednášanie vybraných kapitol:
  • Industry 4.0
  • Riadenie a vizualizačné systémy
  • Repetitórium odboru
  • Architektúra priemyselných informačných systémov
  • Otvorená informatika pre inteligentné systémy

 

Konzultácie záverečných prác: 22

 

Vedenie bakalársky prác:

 • ŠIMKO, Boris: Návrh a realizácia simulačných a komunikačných aplikácií pre laboratórny model Mobilný kufor - 2016
 • GAJDZIK, Miroslav: Nové architektúry priemyselných informačných systémov - 2016
 • LEHET, Ivan: Návrh a realizácia laboratórneho modelu Inteligentný domček - 2016
 • FIGURA, Michal: Návrh a realizácia komunikačného rozhrania medzi inteligentným telefónom a mobilným robotom Khepera III - 2016
 • PETHŐ, Matúš: Návrh a realizácia riadenia laboratórneho modelu Trubica - 2016
 • ABRAMČUK, Matej: Webové rozhranie M2P na IoT výučbovom paneli - 2017 (zatiaľ neobhájená)
 • ČIK, Ivan: Návrh a realizácia IoT výučbového modelu - 2017 (zatiaľ neobhájená)
 • KUC, Michal: Domácnosť internetu vecí - 2017 (zatiaľ neobhájená)
 • SEDLÁK, Damián: Návrh a realizácia fyzikálneho modelu kvadrokoptéry a jeho základného riadenia - 2017 (zatiaľ neobhájená)

 

Vedenie diplomových prác:

 • KAJÁTI, Erik: Návrh a realizácia riadenia laboratórneho modelu Traverza pomocou cloudových technológií - 2016
 • ZAJAC, Maroš: Spracovania obrazu a interakcie s cloudom na báze Internetu vecí - 2016
 • KURUC, Peter: Návrh a realizácia IRS v koncepte Industry 4.0 pre laboratórne modely Laboratória IKS - 2017 (zatiaľ neobhájená)
 • PETHŐ, Matúš: Riadenie pneumatických svalov v inteligentnej rehabilitácii - 2018 (zatiaľ neobhájená)
 • ŠIMKO, Boris: Možnosti využitia mikro-PLC v koncepte Industry 4.0 - 2018 (zatiaľ neobhájená)
 • ROŠKO, Richard: Rozšírená realita v koncepte Industry 4.0 - 2018 (zatiaľ neobhájená)

 

Projekty:

 • Ukončené národné projekty:
  • Dynamické hybridné architektúry v multiagentových sieťových riadiacich systémoch (VEGA č. 1/0286/11)
  • Vypracovanie moderných vysokoškolských učebníc pre ťažiskové jednotky nového transformovaného študijného programu "Kybernetika a informačno-riadiace systémy" na druhom stupni štúdia (KEGA č.034TUKE-4/2011) 
  • CyberLabTrainSystem - demonštrátor a tréner informačno-riadiacich systémov - inovácia (KEGA)
  • Univerzitný vedecký park Technicom pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, kód ITMS:26220220182, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, (2013 - 2015)
  • Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE, AS FEU, ITMS: 26110230093, 2013-2015
  • Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti – Vysokoškoláci do praxe, ITMS: 26110230089, 2012-2015
  • CASTLE - Comfortable And SmarT Living Expanded, Nadácia Tatra banky, E-talent 2016 (zodpovedný riešiteľ)
 • Ukončené medzinárodné projekty:
  • Pilot laboratory of IoT, IBM Country project, IBM 2016
 • Národné projekty:
  • CyberLabTrainSystem - demonštrátor a tréner informačno-riadiacich systémov - inovácia (KEGA)
  • REPAIR - REhabilitation PlAtform ImpRovement, Nadácia Tatra banky, E-talent 2017
  • Quo vadis Smart Industry/Industry 4.0?, Nadácia Tatra banky, Kvalita vzdelávania 2017
 • Medzinárodné projekty:
  • Microsoft Azure Research Award: Smart Manufacturing, 2017-2018 (zodpovedný riešiteľ)
  • Microsoft Azure Research Award: IoT Cloud Control – Smart Living and Smart Manufacturing, 2016-2017
  • Erasmus Plus - Nový Zéland-University of Auckland a USA-NIST, 2016-2018

 

Moje záverečné práce:

 • Doktorandská dizertačná práca:
  • Modelovanie a optimalizácia robototechnológických výrobných liniek (vedúci a konzultant ZP: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc.) - 2015
 • Písomná práca k dizertačnej skúške:
  • Modelovanie a optimalizácia rýchlosti priemyselných robotov (vedúci a konzultant ZP: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc.) - 2013
 • Diplomová práca:
  • Riadenie robota integrovaného v pružnej výrobnej linke (vedúci ZP: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc., konzultant ZP: Ing. Matej Čopík) - 2011
 • Bakalárska práca:
  • Realizácia uzavretého regulačného obvodu svetelnej sústavy (vedúci ZP: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc., konzultant ZP: Ing. Juraj Chovaňák) - 2009

 

Publikácie:

Sunday the 26th. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.