Bakalárske práce

 

 • Platforma ako služba – softvérové architektúry IRS
  • študent: Patrik Durkaj
  • vedúci: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.
  • konzultant: Ing. Roman Mihaľ

 

 • Výrobné procesy a systémy MES
  • študent: Róbert Gonda
  • vedúci: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.
  • konzultant: Ing. Lukáš Laciňák

 

 • Výučbové aplikácie pre predmet Riadenie a vizualizačné systémy
  • študent: Martin Miškuf
  • vedúci: Ing. Peter Karch, PhD.

 

 • Výučbové moduly v LMS Moodle – MS Excel, MS Word, MS InfoPath, MS Publisher
  • študent: Katarína Jeňová
  • vedúci: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.

 

 • Trénovací a demonštračný systém IRS
  • študent: Ladislav Pataki
  • vedúci: Ing. Peter Karch, PhD.

 

 • Systém manažérstva kvality s využitím SharePoint
  • študent: Ľubomír Prokopovič
  • vedúci: prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.
  • konzultant: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.

 

 • Virtualizačné technológie – ďalší krok k bezpečnosti riadiacich systémov
  • študent: Michal Ondič
  • vedúci: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.
  • konzultant: Ing. Miloš Pavlík

 

 • Pružný výrobný systém – zber, zobrazovanie, manažovanie alarmov a trendov
  • študent: Eduard Karabáš
  • vedúci: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.
  • konzultant: Ing. Lukáš Laciňák

 

 • Výučbové moduly v LMS Moodle – MS PowerPoint, MS Access, MS OneNote, MS Outlook
  • študent: Daniela Judičáková
  • vedúci: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.
  • konzultant: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.

 

 • Benchmarking cloud computingových služieb
  • študent: Michal Drajna
  • vedúci: prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.
  • konzultant: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.
Monday the 27th. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.