Diplomové práce

 

 1. Používateľské rozhrania v systémoch SCADA/HMI a MES – reporty, alarmové a trendové objekty
  • študent: Miroslava Malaťáková
  • vedúci: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.
  • konzultant: Ing. Roman Mihaľ
 2. Použitie procesnej mapy pri návrhu MES (Manufacturing Execution System) úrovne informačno-riadiaceho systému
  • študent: Peter Michalik
  • vedúci: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.
  • konzultant: Ing. Rastislav Hošák
 3. Návrh a implementácia procesov pomocou štandardov formou pilotnej cloud služby
  • študent: Lukáš Juhás
  • vedúci: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.
  • konzultant: Ing. Peter Kubičko
 4. Reálne riadené modely a vizualizácia vo virtuálnom prostredí
  • študent: Miroslav Kollár
  • vedúci: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.
  • konzultant: Ing. Miloš Pavlík
 5. SFA – IS pre online prieskumy spokojnosti
  • študent: Beáta Petríková
  • vedúci: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.
  • konzultant: Ing. Radovan Nadzam
 6. Inovácia procesov pomocou inovačnej zóny
  • študent: Katarína Kerekesová
  • vedúci: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.
  • konzultant: Ing. Peter Kubičko
 7. Gulôčka v trubici –  Compact Logix, Wonderware
  • študent: Tomáš Lojka
  • vedúci: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.
  • konzultant: Ing. Peter Karch, PhD.
 8. Virtulizacia a cloud computing v riadiacich systemoch
  • študent: Dávid Delej
  • vedúci: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.
  • konzultant: Ing. Miloš Pavlík
 9. Information portal  a historian – WW a RS
  • študent: Milan Novotný
  • vedúci: Ing. Peter Karch, PhD.
 10. Využitie Business Intelligence technológií pri tvorbe firemných plánov a rozpočtov
  • študent: Lukáš Krajčí
  • vedúci: Ing. Peter Karch, PhD.
  • konzultant: Ing. Viliam Fedorko
 11. Cloud Computing v systémoch SCADA/HMI a MES
  • študent: Matúš Slivka
  • vedúci: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.
  • konzultant: Ing. Lukáš Laciňák
 12. Inovačné procesy a služby – definície, referenčný model, modelovanie, prieskum, aplikácia
  • študent: Jarmila Pancuráková
  • vedúci: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.
  • konzultant: Ing. Peter Kubičko, Ing. Rastislav Hošák
 13. Informačno-riadiace systémy – architektúry, platforma a softvér ako služba, životný cyklus, aplikácie
  • študent: Jozef Zajaroš
  • vedúci: Ing. Peter Karch, PhD.
  • konzultant: Ing. Roman Mihaľ
 14. Kolaboračný informačný systém – MS Sharepoint, QlickView
  • študent: Irena Sterczová
  • vedúci: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.
  • konzultant: Ing. Peter Kubičko
 15. Vizualizácia výrobných liniek na KKUI
  • študent: Jozef Kavečanský
  • vedúci: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.
  • konzultant: Ing. Stanislav Laciňák, PhD.
 16. Podpora supervízneho riadenia – modelovanie a riadenie IT prostredia – incident (alarm) manažment
  • študent: Peter Brozmann
  • vedúci: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.
  • konzultant: Ing. Roman Mihaľ
 17. Change manažment – životný cyklus aplikácií v informačno-riadiacich systémoch
  • študent: Ľuboš Novák
  • vedúci: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.
  • konzultant: Ing. Lukáš Laciňák
Sunday the 26th. Inteligentné Kybernetické Systémy. All rights reserved.