Galéria WIS   (Wonderware Information Server)

Procesy, systémy reálne Procesy, systémy simulované
Inteligentný domček Reaktor
Guľôčka v trubici


Galéria MWS   (Matlab Web Server)

Procesy, systémy reálne Procesy, systémy simulované
Gulička na ploche (reálna) Výmenník tepla
Helikoptéra CE150 Portálový žeriav
Gulička na ploche (simulovaná)
Helikoptéra
Helikoptéra CE150
Jednoduché modely
Hydraulický systém

Robot - manipulátor

     ©2011 CyberEduCentre